Hrvatski pedagoško-književni zbor (HPKZ) utemeljen je 30. rujna 1871. godine. To je jedna od najistaknutijh nacionalnih ustanova i najstarija učiteljska udruga u Hrvatskoj. Djelujući kontinuirano 137 godina, HPKZ je postao važan činitelj u razvitku pedagoškog i prosvjetnog života u Hrvatskoj.

Organizirajući predavanja, okrugle stolove, radionice, pedagoške večeri, sastanke, savjetovanja, skupštine i kongrese/sabore, HPKZ je među učiteljstvom širio napredne ideje o pedagoškoj teoriji i praksi.

U HPKZ-u su začete ideje o osnivanju Saveza hrvatskih učiteljskih društava (1885.), Udruge učiteljica i učiteljskih zadruga, vođene su akcije izgradnje Hrvatskog učiteljskog doma (u Zagrebu i u Crikvenici) i Hrvatskog učiteljskog konvikta (u Zagrebu). U Zboru su osnovane i, u njegovu sastavu djelovale, strukovne ustanove kao što su: Učiteljska knjižnica i čitaonica, Hrvatski školski muzej i pedagoški arhiv te Školske novine. HPKZ je utemeljitelj nagrade “Ivan Filipović”. Ona se sada dodjeljuje kao državna nagrada.

Danas se djelovanje HPKZ-a ostvaruje u četiri glavna :

  1. društvena djelatnost
  2. stručno-znanstvene akcije i skupovi
    (Škola pedagoga i Škola učitelja)
  3. znanstveno-istraživački rad
  4. nakladnička djelatnost (časopis Napredak, zbornici i knjige).

Najznačajniji skup članstva HPKZ-a je Kongres/Sabor hrvatskih pedagoga, koji se održava prema potrebi. Kongres pedagoga je održan 1980. u Varaždinu i 1988. u Dubrovniku (pod imenom I. kongres pedagoga i II. kongres pedagoga), te 1996. Sabor hrvatskih pedagoga u Opatiji (Pedagogija i hrvatsko školstvo: jučer i danas, za sutra). Četvrti Sabor pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem 2003. u Puli (Odgoj, obrazovanje i pedagogija u razvitku hrvatskog društva).

HPKZ djeluje putem svojih sekcija i ogranaka (u županijama): Bjelovar, Slavonski Brod, Križevci, Vukovar, Dubrovnik, Split, Petrinja, Šibenik i Zagreb. HPKZ danas broji oko 2000 članova.
Vor allem verdichtet und intensiviert bach die motivisch-thematischen https://hausarbeithilfe.com/korrektur-ihrer-arbeit beziehungen.