Skupštinu HPKZ-a čine izabrani zastupnici ogranaka HPKZ-a. Svake četvrte godine održava se izborna skupština, a najmanje jednom između dviju izbornih skupština održava se redovna skupština. Izborna skupština bira predsjednika, dopredsjednika, Upravni odbor, tajnika, Nadzorni odbor i Sud časti.

Izborna skupština održana je . travnja 2010.

Predsjednik: prof. dr. sc. Nevio Šetić
Dopredsjednik: mr. sc. Ivica Lovrić
Tajnica: Vesna Bobinski, dipl. učiteljica

HPKZ je nakladnik časopisa za pedagogijsku teoriju i praksu Napredak što ga uređuju:

Osnivač i nakladnik:

Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb

Za nakladnika

prof. dr. sc. Nevio Šetić

 

Glavna urednica

doc. dr. sc. Martina Kolar Billege

Zamjenica glavne urednice

doc. dr. sc., mr. art. Tamara Jurkić Sviben

 

Uredništvo:

izv. prof. dr. sc. Marko Alerić (Hrvatska)

prof. dr. sc. Katja Bakija (Hrvatska)

doc. dr. sc. Tanja Baran (Hrvatska)

dr. sc. István Blazsetin (Mađarska)

izv. prof. dr. sc. Vesna Budinski (Hrvatska)

izv. prof. dr. sc. Irena Cajner-Mraović (Hrvatska)

izv. prof. dr. sc. Tamara Gazdić-Alerić (Hrvatska)

doc. dr. sc. Srna Jenko Miholić (Hrvatska)

prof. dr. sc. Mira Krajnc Ivič (Slovenija)

prof. dr. sc. Goran Milas (Hrvatska)

prof. dr. sc. Ivica Miškulin (Hrvatska)

dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević (Hrvatska)

prof. emer. dr. sc. Jacqueline A. Stefkovich (SAD)

prof. dr. sc. Nevio Šetić (Hrvatska)

doc. dr. sc. Draženko Tomić (Hrvatska)

prof. dr. sc. Franjo Vidović (Austrija)

 

Preliminarna provjera metodologije:

dr. sc. Marija Stamać Ožanić

 

Jezična obrada:

engleski jezik: Gordana Jerkić, prof.

hrvatski jezik: Helena Džin, prof.

 

UDK: Kristina Krpan, viša knjižničarka

Oblikovanje naslovnice i grafičko oblikovanje: Mario Rogić

Napredak je prvi pedagoški časopis u Hrvatskoj koji izlazi neprekidno 148 godina. U HPKZ-ovim ograncima izdaju se još tri časopisa: Bjelovarski učitelj, Školski vjesnik (Split) i Vukovarsko–srijemski učitelj.

Sjedište HPKZ-a i uredništva Napretka

Trg Republike Hrvatske 4, 10000 Zagreb
telefon: 01 4855-713
faks.: 01 4810-396
e-pošta: hpkzbor@gmail.com
žiro-račun u Privrednoj banci Zagreb

OIB: 94476328670
IBAN: HR50 2340 0091 1109 8475 5
za uplate iz inozemstva SWIFT je: SWIFT CODE: PBZGHR2X