Časopis za pedagogijsku teoriju i praksu

 

OSNIVAČ I NAKLADNIK
Hrvatski pedagoško-književni zbor

UREDNIŠTVO
Prof. dr. sc. Marta Fulop, Budimpešta
Dr. sc. Željko Jakopović, Zagreb
Prof. ddr. sc. Barica Marentič-Požarnik, Ljubljana
Prof. dr. sc. Josip Markovac, Zagreb
Prof. dr. sc. Dubravka Miljković, Zagreb
Prof. dr. sc. Majda Rijavec, Zagreb
Prof. dr. sc. Nevio Šetić, Zagreb
Prof. dr. sc. Irena Vodopija, Osijek

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA
Prof. dr. sc. Dubravka Miljković

Radovi iz časopisa referiraju se u međunarodnim izvorima:
Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, Worldwide Political
Science Abstracts, Linguistics & Language Behavior Abstracts
Education Research Complite with Full Text (EBSCO)
ERA – Educational Research Abstracts
Hrčak – Portal znanstvenih časopisa RH.

UREDNIŠTVO I ADMINISTRACIJA
Trg Republike Hrvatske 4, Zagreb, Hrvatska
telefon (01) 4855-713, telefaks (01) 4810-396,
e-mail: hpkzbor@gmail.com
www.hpkz-napredak.hr

Časopis izlazi četiri puta godišnje.
Rukopisi se ne vraćaju.
Naklada 1.800 primjeraka

GODIŠNJA PRETPLATA

Za odgojno-obrazovne i druge organizacije 300 kn, za pojedince 150 kn,
za učenike, studente i umirovljenike 70 kn, za inozemstvo 460 kn
Pretplata se šalje na žiro-račun 2340009-1110051151

Izdavanje časopisa sufinanciraju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Republike Hrvatske; Gradski ured za obrazovanje i sport, Zagreb